Ymere

logo-ymereWoningcorporatie Ymere bouwt en beheert woningen en ander vastgoed in het noordelijk deel van de Randstad. Maar dat is maar één kant van het verhaal. Want bij Ymere staat het maatschappelijke resultaat voorop. Dit laat zich niet uitdrukken in stenen of geld, maar wel in leefbaarheid, sociale contacten, veiligheid en kansen voor onze klanten.

Ymere beheert 82.500 woningen, winkels en bedrijfsruimten en ontwikkelt op grote schaal nieuwe huur en koopwoningen en maatschappelijk vastgoed. De resultaten die we met verhuur en verkoop realiseren, investeren we weer in volkshuisvesting en samenleving. Wij werken bewust aan de waardegroei van ons bezit. Doel: perspectiefrijke buurten met aantrekkelijke woningen creëren voor een brede doelgroep, met een accent op huishoudens met lagere inkomens.

Onze missie is onlosmakelijk met onze geschiedenis verbonden. Al anderhalve eeuw weten we dat goede huisvesting een voorwaarde is voor individuele ontwikkeling. De rechtsvoorgangers van Ymere werden opgericht om betere leefomstandigheden te creëren voor mensen die dit nodig hadden en hen zo een nieuw toekomstperspectief te bieden. Vanuit deze traditie en inspiratie werken de ruim 900 Ymere-medewerkers nog elke dag. Wij voelen ons betrokken bij onze projecten, wijken en mensen. Want goed wonen is meer dan een goede woning. En dus bieden we niet alleen ruimte om te wonen, maar ook om te leven en te groeien.

Projecten

  • Brandveiligheidinspectie woningen in de gemeente Haarlemmermeer en Haarlem;
  • Technische ondersteuning projectgroep “proceshandboek onderhoud platte daken”
  • Inspecteren van het totale bezit, ruim 1100 complexen, t.b.v. de meerjarenonderhoudsbegroting. Het gaat hierbij om 0-inspecties, herinspecties en quickscans, waarbij als onderlegger de nieuwe NEN 2767 (genormaliseerde Conditiemeting van bouw- en installatiedelen) wordt toegepast. De werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats in Amsterdam en Almere;
  • Het opleiden van medewerkers om te werken volgens de genormaliseerde Conditiemeting methode (NEN 2767), d.m.v. praktijkinstructies in het veld;
Froger Vastgoed - YmereFroger Vastgoed - YmereFroger Vastgoed - Ymere
Froger Vastgoed - YmereFroger Vastgoed - Ymere