• Demo Demo

Onderzoek inspectiesignalen VROM-Inspectie

VROM-Inspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving en uitvoering van het stelsel van wet- en regelgeving voor bouwen, wonen, ruimte en milieu. Indien nodig kan zij handhavend optreden tegen bedrijven, instellingen, burgers en andere overheden. Zij functioneert als de ogen en oren van de bewindslieden van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) en WWI (Wonen,Wijken en Integratie). Één van de taken van VROM-Inspectie is het uitbrengen van adviezen en “inspectiesignalen” m.b.t. geconstateerde veiligheidsproblemen.

groot-gat-in-wand--en-rookmelder

Per 1 april 2007 is de Woningwet gewijzigd. Vooral op het gebied van de handhaving van de bouwregelgeving is er een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd.

De verantwoording voor het voldoen aan de bouwregelgeving is duidelijker bij de aanvrager en latere eigenaar of gebruiker neergelegd en de gemeenten moeten verplicht een handhavingsbeleidplan opstellen

treublaan-den-haag

Verantwoordelijkheden

De eigenaar van een woning of gebouw is verantwoordelijk voor de (brand)veiligheid daarvan. De Woningwet verbiedt het om een bestaand bouwwerk in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit bestaande bouw (Woningwet art. 1b, lid 2 onder a). Dat betekent uiteraard dat ook de kosten voor het op peil houden of brengen van een gebouw voor rekening van de eigenaar zijn. Overtreding van dit artikel is strafbaar volgens de Wet op de Economische Delicten. De gemeente heeft de taak toe te zien op de naleving van de Woningwet. Volgens art. 100c Woningwet maakt de gemeente jaarlijks verplicht zijn handhavingsbeleid bekend.

stop-signFroger Vastgoed kan u ondersteunen bij het onderzoeken van de gestelde eisen uit de verzonden inspectiesignalen en adviezen van VROM-Inspectie.

Voor meer informatie bezoekt u onze Corporate Website!